Магазини & Марки

Търговски марки и авторски права

Всички права върху търговски марки, търговски наименования и символи, продукти, дизайни, изображения, лога и други свързани с тях, които присъстват на сайта в текстов или графичен вид, са собственост на техните законни притежатели. Счита се, че те могат да бъдат както регистрирани, така и нерегистрирани. Публикуването им на страниците на сайта не може да се счита за предявяване на права за ползване или притежаване на лиценз за тяхното използване. katalogbroshuri.bg не носи отговорност за публикуваните в каталозите и брошурите оферти и продукти.